Systema Finland

Systema

Lajikuva1

Systema on venäläinen taistelu- ja itsepuolustustaito. Sitä käyttävät mm. eräät Venäjän armeijan Spetsnaz-erikoisjoukot.

Systema on venäläinen taistelu- ja itsepuolustuslaji. Erikoislaatuisen harjoittelumenetelmänsä ansiosta Systema kehittää nopeasti itsepuolustus- ja lähitaistelutaitoja. Lajin periaatteissa ja hienouksissa riittää kuitenkin opettelemista pidemmäksikin aikaa.

Systema on taistelujärjestelmä, jossa ei keskitytä monimutkaisten liikesarjojen hiomiseen. Erillisiä ulkoaopeteltavia tekniikoita ei tunneta, vaan pääpaino on taistelun periaatteiden hallitsemisessa. Taistelussa tärkeintä on rentous, oikeanlainen hengitys, jatkuva liike ja vastustajan kontrollointi minimaalisella fyysisellä voimalla. Samat periaatteet ovat sovellettavissa niin yksittäiseen aseettomaan kamppailuun kuin puukon ja tuliaseiden käsittelyynkin.

Lajikuva2Systeman harjoittelu soveltuu kaikille itsepuolustus- ja taistelutaidoista kiinnostuneille. Näiden taitojen lisäksi Systema kehittää monipuolisesti fyysistä kuntoa. Kaikkiin harjoituksissa tehtäviin fyysisiin harjoitteisiin sisältyy yhtälailla kehonhallintaa, hengitystekniikkaa kuin mielen harjoittamista.

Vaikka laji onkin erikoisjoukkojen koulutuksessa käytössä, niin harjoittelu tapahtuu vapaassa ilmapiirissä. Käytännössä harjoittelijat saavat itse päättää, kuinka kovaa ovat valmiita harjoittelemaan.

 

Historia

Vuoden 1917 vallankumouksen jälkeen perinteisten ja kansallisten lähitaistelutekniikoiden harjoittelu kiellettiin Venäjällä. Valtaväestöltä kiellettyjä oppeja saivat myöhemmin Neuvostoliitossa harjoittaa ja kehittää ainoastaan NKVD, KGB, vastavakoilu- sekä myöhemmin tietyt SPETSNAZ-yksiköt ja valtionpäämiesten henkivartiojoukot.

Kansallisten taistelulajien parhaat puolet yhdistettiin järjestelmäksi, joka kattoi kaikki kolme inhimillisen toiminnan osa-aluetta: fyysisen, psyykkisen ja psykologisen. Parhaiten tunnettuja systeman harjoittajia Neuvostoliitossa olivat niin kutsutut Stalinin haukat. Nämä Stalinin henkivartijat käyttivät ja harjoittivat systemaa läpi koko Stalinin liki kolmekymmenvuotisen valtakauden, aina vuoteen 1953 asti. Henkivartijoiden työ vaati lähitaistelutaitoa, joka ei ulospäin näyttäisi aggressiiviselta vaan taistelutekniikoiden tuli olla pikemminkin niin huomaamattomia ja eleettömiä, ettei kohde niiden käytön jälkeen itsekään tajuaisi, mitä hetki sitten tapahtui.

Huolimatta Neuvostovallan siihen kohdistamasta huomiosta, systema ei kuitenkaan koskaan päässyt niin sanottuun yleiseen tietoisuuteen. Tämä on ollut mahdollista mm. siksi, että alun perin harjoiteltavalla järjestelmällä ei ollut edes nimeä, sillä taito kuului sotilassalaisuuden piiriin. Kun moskovalaisen Mihail Ryabkon oppilaat kuitenkin vaativat harjoittelemalleen lajille nimeä, Ryabko alkoi kutsua sitä aluksi nimellä "Tunne itsesi". Myöhemmin 80-luvun loppupuolella laji sai nykyisen nimensä "Systema" - järjestelmä.

Vuonna 1991 Neuvostoliitto hajosi ja venäläisten lähitaisteluoppien harjoittelu vapautui valtion kontrollista. Systeman harjoittajien määrä Venäjällä on kasvanut pikkuhiljaa, mutta siitä huolimatta systema on vielä Venäjälläkin suhteellisen tuntematon laji.

 

Tule mukaan!

Yli 15 vuotta Systeman, tehokkaan itsepuolustus- ja taistelulajin opetusta Helsingissä. Järjestänyt yli 30 kansainvälistä tapahtumaa ja säännöllisiä kursseja.

Oletko kiinnostunut realistisesta harjoittelusta ilman tarpeettomia lyönti- tai kipuharjoituksia ja oppimaan realistista taistelulajia ilman vammoja? Tervetuloa mukaan!