Systema Finland

Venäläinen taistelu- ja itsepuolustustaito

Etusivukuva Systema on venäläinen taistelu- ja itsepuolustuslaji. Erikoislaatuisen harjoittelumenetelmänsä ansiosta Systema kehittää nopeasti itsepuolustus- ja lähitaistelutaitoja. Lajin periaatteissa ja hienouksissa riittää kuitenkin opettelemista pidemmäksikin aikaa.

Systema on taistelujärjestelmä, jossa ei keskitytä monimutkaisten liikesarjojen hiomiseen. Erillisia ulkoaopeteltavia tekniikoita ei tunneta, vaan pääpaino on taistelun periaatteiden hallitsemisessa. Taistelussa tärkeintä on rentous, oikeanlainen hengitys, jatkuva liike ja vastustajan kontrollointi minimaalisella fyysisellä voimalla.

Systeman harjoittelu soveltuu kaikille itsepuolustus- ja taistelutaidoista kiinnostuneille. Näiden taitojen lisäksi Systema kehittää monipuolisesti fyysistä kuntoa. Kaikkiin harjoituksissa tehtäviin fyysisiin harjoitteisiin sisältyy yhtälailla kehonhallintaa, hengitystekniikkaa kuin mielen harjoittamista.

Harjoittelun aloittaminen

Systeman harjoittelu aloitetaan käymällä viikonlopun mittainen perehdyttämiskurssi. Kurssi kestää yhteensä 10 tuntia ja siinä käydään lävitse Systeman perusperiaatteet; hengitys, rentous ja jatkuva liike.

Valentin Talanov &
David Kirillov
"Advanced Combat" -Systema Seminar in Helsinki, Finland 5th-7th September 2014

Valentin Talanov, one of the top Systema instructors will be conducting a seminar in Helsinki, Finland in September.

Read more

HUOM!

Pysäköidä kannattaa koulun taakse. Alla olevan linkin takaa löytyy havainnekuva.

Ajo-ohje - driving instructions

Perehdyttämiskurssi 23.-24.8.2014

Harjoitusajat ja paikka

23.8. Lauantaina klo 14:00-19:00
24.8. Sunnuntaina klo 13:30-17:30


Winqvistinkatu 1
00240 Helsinki

Hinta

70€, sisältää kurssin lisäksi 10-kerran harjoituskortin tai kuukauden harjoitusmaksun RMAF ry:n (Russian Martial Art Finland ry) harjoituksissa.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot

info@systemafinland.com